تمامی سرویس های ارایه شده بصورت ابری بوده و بر زیر ساخت ابری nvme هتزنر طراحی و توسعه یافته است و باعث شده بالاترین کیفیت و سرعت را در این سرویس ها شاهد باشیم.