آخرین تاریخ به روز رسانی 1399/12/24
در استفاده از  خدماتی که مجموعه آکو شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام “مشتری” یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان “سند” یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم‌های سفارش(که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات مجموعه آکو (که در ادامه تعریف خواهد شد)  که بین مجموعه آکو و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین مجموعه آکو و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری(چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.
مجموعه آکو حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات مجموعه آکو” که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی مجموعه آکو به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.
آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوند “شرایط و ضوابط استفاده” که در انتهای صفحات وب سایت ، قابل مشاهده و دریافت است.
ارسال فرم سفارش از طرف مشتری(که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم‌های آنلاین ثبت سفارش، فرم‌های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات مجموعه آکو و سفارش‌های تلفنی است) و نیز استفاده از خدمات مجموعه آکو از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می‌کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.
هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس.  لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی ” خواهد بود.
خدمات مجموعه آکو در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می‌شود:
1- تدارک خدمات مجموعه آکو
1-1- خدمت مجموعه آکو شامل موارد زیر است:
1-1-1- هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه‌اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.
2-1-1- هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی، ارتباط مخابراتی، نرم‌افزار، اطلاعات، سخت‌افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله مجموعه آکو یا زیرمجموعه ها و نمایندگان مجموعه آکو، را در بر می‌گیرد.
3-1-1- هر گونه عمل یا تدارکی  در مورد خدمات که در رابطه با  هاست (میزبانی وب) و ثبت دامنه بوسیله مجموعه آکو به مشتری داده می‌شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.
4-1-1- هر گونه تدارکی که از طرف مجموعه آکو برای مشتری در مورد فضا، اتصال اینترنتی و انرژی الکتریکی فراهم می‌شود.
5-1-1- هر گونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.
6-1-1- هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.
7-1-1- هر گونه خدمتی که بوسیله مجموعه آکو برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.
8-1-1- هر خدمات دیگری مرتبط با مجموعه آکو که مشتری استفاده می‌کند چه بوسیله مجموعه آکو به مشتری پیشنهاد گردد، و چه از طرف مجموعه آکو برای مشتری فراهم شده باشد.
2-1 اصلاح قیمت ها و فی خدمات. مجموعه آکو ممکن است فی هر گونه خدمات مجموعه آکو را بدون اطلاع قبلی مشتری، اصلاح نماید.
3-1- مدیریت و نسخه پشتیبان اطلاعات. به جز مواردی که مجموعه آکو صریحاً به صورت کتبی متعهد گردد، مشتری منفرداً و کاملا مسوول مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روزرسانی، ارتقاء و نصب وصله‌های نرم‌افزاری، برای نرم‌افزارهای مرتبط با خدمات مجموعه آکو و مورد استفاده خود است.
4-1- دوره زمانی عملیات نگهداری.مجموعه آکو ممکن است دوره‌های زمانی عملیات نگهداری، حداقل به صورت هفتگی داشته باشد که  مشتری آن را  می‌پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک می‌کند و موافق است که در هنگام عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک می‌کند و موافق است که مجموعه آکو حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند.
5-1- اعطای مجوز تنها برای تصرف. مشتری می‌پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله مجموعه آکو ندارد و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را می‌دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی درمورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.
6-1- ثبت دامنه. خدمات ثبت دامنه مجموعه آکو شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است،  که برای دامنه ir مرکزپژوهشگاه دانشهای بنیادِین ایران وبا سایت nic.ir فعال است. هیچ گونه تضمینی وجود نخواهد داشت و مجموعه آکو اعطای هرگونه تضمینی در این زمینه را رد میکند که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود و ثبت گردد. مشتری درک می‌کند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت می‌گردد. بنابراین مسوولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر عهده مشتری است. مشتری درک می‌کند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر قابل بازگشت است(چرا که فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت می‌گردد). مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینه‌های جانبی دیگری داشته باشد که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.
7-1- خدمات و محصولات اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی). مشتری می‌پذیرد و موافق است که هر گونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان مجموعه آکو برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به مجموعه آکو ندارد. مجموعه آکو تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی دهد.
8-1- حق مجموعه آکو برای جلوگیری و قطع. اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید، بدون توجه به اینکه قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقتنامه دیگری را نقض کند،  مجموعه آکو ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او (چه بالقوه، جدید یا موجود) امتناع کند و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.
9-1- صندوق‌های پست الکترونیک (Email). همه صندوق‌های پست الکترونیک (شامل صندوقهای POP) که برای 12 ماه متوالی هیچگونه Login به آن انجام نشده باشد، بی استفاده پنداشته خواهد شد و مجموعه آکو حق حذف آن صندوق و یا نامه‌های الکترونیکی داخل آن را خواهد داشت.دو هفته پیش تر، مجموعه آکو نامه ای به پست الکترونیک اصلی خواهد فرستاد و به وی اطلاع خواهد داد چنانچه صاحب صندوق پستی بی استفاده، ظرف دوهفته به صندوق خود وارد (Login)  نشود، آن صندوق حذف خواهد شد.مجموعه آکو حق حذف محتویات موجود در فولدر هرزنامه(Spam)  که بیش از 30 روز از عمر آنها می‌گذرد، را دارد.
2- استفاده از خدمات مجموعه آکو
2-1- حساب کاربری مشتری. تنها مشتری می‌تواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و نیز فضای خاص در وب سرور که مجموعه آکو درجهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است، در بر می‌گیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد، مگر آنکه از مجموعه آکو رضایت نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.
2-2- گذرواژه (Password)مشتری. مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسوول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد. مشتری منفرداً مسوول فاش نشدن گذرواژه خود است و مجموعه آکو درباره آن مسوولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا  گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند، مشتری موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی مجموعه آکو را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می‌کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی مجموعه آکو را (بنا به صلاحدید مجموعه آکو منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، مجموعه آکو این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا از بخشی یا همه  درخواستهای مشتری مرتبط با خدمات مجموعه آکو و حساب کاربری او جلوگیری کند.
3-2- مالکیت حساب کاربری مشتری و وب سایت مشتری. مشتری می‌پذیرد، تضمین می‌کند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در برنامه نویسی مجموعه آکو به عنوان مالک حساب کاربری مشتری(مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر(شامل تغییر مالک) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی مجموعه آکو ایجاد کند.  مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که مشتریِ مشتری صاحب وب سایت باشد.در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب سایت شبهه ای وارد شود،  مشتری می‌پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی مجموعه آکو(شامل روالهای احراز هویت مجموعه آکو)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.
4-2- استفاده قانونی و اخلاقی مشتری. مشتری موافق است که در استفاده از خدمات مجموعه آکو، قوانین مربوطه ( نه محدود ولی شامل قوانین کشوری)  را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط‌مشی مجموعه آکو، استفاده نکند.
5-2- تضمین ها و مسوولیت‌های مشتری. مشتری می‌پذیرد و موافق است که مجموعه آکو تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسوول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات مجموعه آکو به وجود می‌آید. مشتری تضمین می‌کند و متعهد می‌شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات مجموعه آکو استفاده می‌کند را، دارا است و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:
1-5-2- مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) شامل، حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری.
2-5-2- انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص(حقیقی یا حقوقی).
3-5-2 ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.
4-5-2- حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.
5-5-2- حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان.
6-5-2- حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنائی شود و مسوولیتهای مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند.به علاوه مشتری تضمین می‌کند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و در هیچ فعالیت تروریستی مجموعه آکو نداشته است. مشتری موافق است که مجموعه آکو و هر شخص ثالث مرتبط با مجموعه آکو (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و مجموعه آکوهای تابعه مجموعه آکو از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو، که ناشی از نقض مفاد این سند ازطرف مشتری است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.
6-2- تلاش مشتری برای جلوگیری از خرابی. مشتری باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هر گونه صدمه به سیستم‌های مجموعه آکو شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. مجموعه آکو این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا بنا به صلاحدید خود منفرداً برنامه‌های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.
7-2- رفتارهای ممنوعه دیگر. مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس(reverse engineering)، کامپایل معکوس، از هم باز کردن سیستمها، یا هر گونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامه ها از سخت‌افزار، نرم‌افزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله مجموعه آکو فراهم می‌شود، عملی انجام دهد.
8-2- ارتقاء اجباری. اگر مجموعه آکو به صلاحدید خود منفرداً، تشخیص دهد که مشتری یا حساب کاربری او، کارایی سرورها یا یکپارچگی شبکه مجموعه آکو را به شدت تحت تاثیر قرار داده است یا حساب کاربری مشتری بسیار بیشتر از پهنای باند یا فضای دیسک تخصیص داده شده به مشتری، مصرف می‌کند، ممکن است مجموعه آکو از مشتری بخواهد و مشتری باید به این خواسته رضایت دهد تا حساب کاربری مشتری به میزان کافی بنا به صلاحدید مجموعه آکو منفرداً، ارتقاء یابد.
9-2- خط‌مشی ها و مجوزهای سایرین. استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده خود آنها صورت می‌گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط‌مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.
10-2- ثبت دامنه. مشتری موافق است که با ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، مشتری تضمین می‌کند که اطلاعات ارسالی صحیح، دقیق و کامل است و هر گونه تغییری محتمل در آینده در این اطلاعات بوسیله ثبات مربوطه، ممکن است فرایند زمانبری باشد. مشتری همچنین می‌پذیرد و موافق است که صرف ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، از ایراد در ثبت یا استفاده بعدی مصون نخواهد داشت.
11-2- خط‌مشی‌های ثبتی سایر ثباتها.  ثبت نام دامنه مشتری در یک ثبات، با توجه به شرایط وضوابط ثبت نام دامنه از طرف ثبات مربوطه انجام خواهد شد. در مواردی که شرایط و ضوابط آن ثبات با مفاد این سند تداخل داشته باشد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.
12-2- اگر در هنگام ثبت سفارش، وضعیت دامنه  آزاد نمایش داده شود، لزوما این مساله به معنی آزاد بودن دامنه برای ثبت نیست و از سوی دیگر ثبت دامنه در سیستم سفارش و پرداخت آن تضمینی بر ثبت کامل دامنه برای کاربر نمی‌باشد. ممکن است دامنه از سوی ثبات مربوطه(Registry) آزاد نباشد، یا اختلالی در پاسخ درخواست Whois دامنه رخداده باشد یا در بازه زمانی بین ثبت سفارش، پرداخت سفارش و انجام سفارش، دامنه توسط شخص دیگری ثبت شده باشد. در این موارد  اختلال و یا عدم ثبت دامنه به کاربر اطلاع داده می‌شود و  مشتری می‌پذیرد و موافق است که  در این موارد مجموعه آکو در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.
3- سوء استفاده و نقض عهد مشتری.
1-3- تعریف سوء استفاده مشتری. هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد.  تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده مشتری است در صلاحیت مجموعه آکو منفرداً است.
سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات مجموعه آکو در فعالیتهای جنائی(شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و کلاه برداری)، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص(حقیقی یا حقوقی)، نمایش چیزهای مبتذل، اهانت آمیز، افتراآمیز، تهدیدآمیز، بهره گیری از خدمات مجموعه آکو برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها(spawning processes)، مصرف بی رویه حافظه اصلی، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه(Spam) یا انبوه نامه‌های الکترونیکی(چه باعث ایجاد اختلال در خدمات گیری سایر مشتریان بشود یا نشود)، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه(شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه) و ایجاد ارتباط بین خدمات مجموعه آکو به هر کاربری(شامل بمباران پست الکترونیک(Mail bombing) و Flooding ، تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و حملات Broadcast). بدون ایجاد محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، مجموعه آکو مشخصا ذخیره و نگهداری هر گونه نرم‌افزار دزدی، استفاده از هرگونه نرم‌افزار  IRC bot و پروکسی(شامل “bnc” و “eggdrop”)، ذخیره یا استفاده از هرگونه نرم‌افزار مورد استفاده برای Hack و Crack، ذخیره و یا فروش فهرست‌های پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامه ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هر گونه TCP/IP Packet header یا هر بخشی یا header  یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می‌کند. مشتری درک میکند و می‌پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد تا مجموعه آکو فی الفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.
2-3- ارسال هرزنامه(Spam). مشتری می‌فهمد و می‌پذیرد که مجموعه آکو هرگز ارسال انبوه نامه‌های الکترونیکی یا پیام‌های تبلیغاتی در شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد، که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با استفاده از خدمات یک مجموعه آکو فراهم کننده خدمات اینترنت(ISP) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وب سایتی که در سرورهای مجموعه آکو میزبانی می‌شود، و یا فروش یا توزیع هر گونه نرم‌افزاری از طریق وب سایت که کار ارسال هرزنامه را تسهیل کند، نیز می‌شود. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و فی الفور باعث نقض این سند خواهد شد و متعاقب آن مجموعه آکو کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.
3-3- معیارهای انضباطی. در صورت سوء استفاده مشتری، مجموعه آکو ممکن است به صلاحدید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی، نظیر دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات مجموعه آکو به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و مجموعه آکو بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، مجموعه آکو ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً هزینه ای برای اتصال مجدد مشتری قبل از برقراری خدمات مجموعه آکو برای مشتری طلب کند. مشتری می‌پذیرد و موافق است که اگر حساب کاربری مشتری معلق گردد، مجموعه آکو ممکن است مراجعین به وب سایت مشتری را به صفحه پشتیبانی فنی وب سایت هدایت کند. همچنین مشتری موافق است که مجموعه آکو(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، مجموعه آکوهای تابعه، فروشندگان) برای به تعلیق درآوردن حساب کاربری مشتری، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

4-3- نظارت. مجموعه آکو این حق را برای خود محفوظ می‌دارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که مجموعه آکو بر خدمات عرضه شده خود، و محتویات وب سایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک می‌کند که مجموعه آکو نظارت برارتباطات، فعالیتها و محتویات وب سایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمی دهد و مجموعه آکو داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب می‌نماید.
5-3- تشخیص نادرست. مشتری می‌پذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی گردد. یک مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می‌تواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت مجموعه آکو منفرداً می‌باشد. همچنین مشتری موافق است که مجموعه آکو(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، مجموعه آکوهای تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.
6-3- نقض مفاد سند. مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان مجموعه آکو و هرکس دیگری که از خدمات مجموعه آکو استفاده می‌کند و یا به نحوی مرتبط با مجموعه آکو است، که مفاد این سند را مخدوش می‌کند را به مجموعه آکو گزارش دهد. اگر مشتری در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، مردد است، باید در این مورد مجموعه آکو  را مطلع سازد تا مجموعه آکو آن را تعیین کند. تعیین  اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می‌کند یا خیر، تنها در صلاحیت مجموعه آکو منفرداً می‌باشد.
7-3- مسوولیتهای مدنی یا جنایی برای نقض. مشتری می‌پذیرد و موافق است که هرگونه نقض مفاد این سند ممکن است پیگرد قانونی یا جنایی بعدی داشته باشد.
4- قطع
1-4- علت قطع. مشتری می‌فهمد، می‌پذیرد و موافق است که اگر مجموعه آکو متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، مجموعه آکو این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، مجموعه آکو هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می‌کند که هیچگونه ادعایی در برابرمجموعه آکو برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد.
4-2- ورشکستگی. در صورت ورشکستگی مشتری، مجموعه آکو ممکن است ، خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند و مشتری موافق است مجموعه آکو در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.
3-4- بقاء. موادی از این سند در صورت انقضاء یا قطع به هر دلیلی، بر قوت خود باقی خواهد ماند. این مواد عبارتند از: (3-4)، (3-6)، مواد 4 الی 8، ماده 10، ماده 11، مواد 15 الی 20.
5- غرامت
همچنین مشتری موافق است که مجموعه آکو و هر شخص ثالث وابسته به آن(شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها مجموعه آکو، مجموعه آکوهای تابعه و فروشندگان مجموعه آکو، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات مجموعه آکو مصون هستند.
6- محدودیت دِین
برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی مجموعه آکو (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و مجموعه آکوهای تابعه) و هر شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات مجموعه آکو دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا  صدمه جانبی به هر صورتی – حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه مجموعه آکو باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات مجموعه آکو یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی مجموعه آکو یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا مجموعه آکو، نخواهد داشت. کل دِین مجموعه آکو در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هر گونه صدمه مرتبط با خدمات مجموعه آکو، شامل هرگونه قصور یا فراموشی مجموعه آکو یا نمایندگان مجموعه آکو، محدود به فی نصب و راه‌اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به مجموعه آکو (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.
7- سلب مسوولیت
1-7- عدم تضمین. به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگری، که بوسیله مجموعه آکو، کارمندان و مأموران مجموعه آکو، داده شود، هیچگونه تضمینی بوجود نخواهد آورد و اعتماد مشتری به چنین اطلاعاتی یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می‌شود و مجموعه آکو به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.
2-7- نسخه پشتیبان اطلاعات و تامین بیمه. مشتری می‌پذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری و نگهداری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری، تنها در حیطه مسوولیت مشتری است و مجموعه آکو در قبال آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.
3-7- تغییر، اصلاح، جابجایی و نبود نسخه پشتیبان از اطلاعات. مشتری موافق است که مجموعه آکو ممکن است نرم‌افزارها، برنامه‌های کاربردی، داده ها، سخت‌افزارها و تجهیزات مرتبط با خدمات مشتری را به هر نحوی، بدون هیچگونه محدودیت، متوقف کند، ارتقاء دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد و یا به طور فیزیکی جابه جا کند. مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد و موافق است که تغییرات ذکرشده در خدمات مجموعه آکو، ممکن است، محتویات و برنامه‌های کاربردی شخصی شده مشتری را تحت تاثیر قراردهد.مجموعه آکو هیچگونه تضمینی از هر نوع، درمورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامه‌های شخصی شده مشتری، نمی دهد. مشتری هم چنین می‌پذیرد و موافق است که تنها خود مشتری مسوول محتویات و برنامه‌های شخصی شده خود در مدیریت و تهیه نسخه‌های پشتیبان از هر یا همه اطلاعات مشتری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری است و مجموعه آکو دراین زمینه هیچگونه مسوولیت یا دِینی ندارد.
4-7- اطلاعات سیستم. مجموعه آکو هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار داده ها و یا اطلاعات موجود نمی دهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از یا از طریق مجموعه آکو تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.
5-7- اطلاعات شبکه‌های متصل. مشتری می‌پذیرد که داده ها و اطلاعات موجود در شبکه‌های متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه مجموعه آکو توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. مجموعه آکو هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکه‌های متصل موجود است یا در آن رد و بدل می‌شود، نمی دهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده، از یا از طریق خدمات مجموعه آکو تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.
6-7- مجوزهای اشخاص ثالث. مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که مجموعه آکو تلاش معقولی برای فراهم کردن فنآوری، توسعه و ابداعات(که مجموعا “فنآوری” به آن اطلاع می‌گردد) می‌کند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص(حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که مجموعه آکو هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبه‌های آن فنآوریها، نمی دهد. علاوه براین مجموعه آکو مشخصا در مورد هر گونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن فنآوریها،  از خود سلب مسوولیت می‌کند. علاوه براین مشتری، مجموعه آکو (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و مجموعه آکوهای تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب وکار مشتری یا زیرمجموعه‌های مشتری، یا مشتریان مشتری و هرکس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون می‌دارد. استفاده از فنآوریهایی که از یا از طریق مجموعه آکو یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست می‌آیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می‌شود.
7-7- محصولات مجموعه آکوهای دیگر. در مورد محصولات و خدمات مجموعه آکوهای دیگر، هر اشاره ای که انجام گیرد، یا گفته ای که بیان شود، بوسیله مجموعه آکو یا اشخاص ثالث مرتبط با مجموعه آکو(شامل نمایندگان فروش) یا کارمندان مجموعه آکو، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، مجموعه آکو‌های زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاع‌رسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه مجموعه آکو یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. مجموعه آکو هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات مجموعه آکوهای دیگر از خود سلب می‌کند.
8-7- وب سایت. خدمات، اطلاعات و داده هایی( که در اینجا به آن “اطلاعات” اطلاق می‌کنیم.) که در وب سایت مجموعه آکو ارائه می‌گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می‌شوند وهیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند.  مجموعه آکو صریحاً هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می‌کند. مجموعه آکو مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت‌افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.
مجموعه آکو دِینی برای موارد زیر ندارد:
1-8-7- هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل مجموعه آکو، در تحصیل، گردآوری یا تحویل اطلاعات.
2-8-7- هر گونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده، یا تأخیر یا وقفه در تحویل اطلاعات.
3-8-7- هر تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت. مجموعه آکو هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وب سایت یا اینکه این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمی دهد. مجموعه آکو هیچگونه تضمین و تعهدی درمورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند یا اینکه کاستی ها قابل اصلاح باشند، نمی دهد. مشتری هیچگونه ادعا، شکایت یا پیگردی در قبال مجموعه آکو برای بخش یا بخشهایی از وب سایت که دسترسی به آنها ممکن است نیاز به بارگیری Cookie وب سایت داشته باشد، ندارد.
“مجموعه آکو” در این ماده شامل امور، واحدها، بخشها، زیرمجموعه ها و مجموعه آکوهای مادر مجموعه آکو و برای هرکدام، شامل کارمندان، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، تأمین کنندگان و تجار وابسته است.
8- پرداخت
1-8- دوره صورتحساب. صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری مجموعه آکو شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات مجموعه آکو برای مشتری در یک(1) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمی  است. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه مجموعه آکو یک “درخواست انصراف” از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که مجموعه آکو فرم سفارش را دریافت می‌کند، آغاز می‌گردد. اگر مجموعه آکو فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، مجموعه آکو ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. مجموعه آکو این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتری  به تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد.  زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می‌شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد.
2-8- سررسید پرداخت. مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع هر دوره صورتحساب و نیز دوره صورتحساب نخستین، به مجموعه آکو پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسوول حصول اطمینان از اینکه مجموعه آکو مبلغ صورتحساب را قبل از سررسید مربوطه دریافت کرده است، می‌باشد. مجموعه آکو ممکن است، بنابه صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات مجموعه آکو به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.
3-8- روشهای پرداخت. روشهای پرداخت قابل قبول برای مجموعه آکو، چک، پرداخت نقدی، واریز نقدی به حساب‌های بانکی مورد قبول مجموعه آکو ، کارت اعتباری و پرداخت از طریق Paypal می‌باشند. مشتری چک یا وجه نقد را تنها باید به آدرس ذکر شده در وب سایت مجموعه آکو ارسال نماید.همچنین مشتری در صورت واریز بانکی، مبلغ صورتحساب را تنها باید به حسابهای بانکی ذکر شده در وب سایت مجموعه آکو واریز کند.
4-8- استفاده بیشتر(Overuse). مجموعه آکو ممکن است، برای استفاده بیشتر از میزان مجاز در خدمات خریداری شده از طرف مشتری صورتحساب صادر نماید که شامل استفاده بیشتر از پهنای باند و فضای دیسک می‌شود. مشتری منفرداً مسوول اجازه دادن یا جلوگیری کردن از استفاده بیشتر است. مشتری می‌پذیرد و موافق است که مجموعه آکو هیچ الزامی برای هشدار در مورد استفاده بیشتر به مشتری ندارد.
5-8- حساب کاربری معوق.  حساب کاربریِ مشتری در صورتیکه ظرف 5 روز از آغاز دوره صورتحساب پرداخت آن انجام نشود، در وضعیت “معوق” قرار خواهد گرفت .
6-8- جریمه حساب کاربری معوق. حساب کاربریی که در وضعیت معوق قرار گیرد، ممکن است از طرف مجموعه آکو معلق گردد و از استفاده از حساب کاربری جلوگیری شود. مراجعین به وب سایت حساب کاربری معوق ممکن است به صفحه وب پشتیبانی فنی مجموعه آکو، هدایت شوند. حساب کاربری معوقی که برای یک دوره کامل صورتحساب پرداخت نگردد، ممکن است به صلاحدید مجموعه آکو منفرداً، کلیه فایلهای آن بایگانی گردد، یا حذف شود.برای حساب کاربری در زمانی که معوق شده نیز، صورتحساب صادر خواهد شد.
7-8- هزینه برقراری مجدد. مجموعه آکو ممکن است از مشتری بابت بازگرداندن حساب کاربری معوق به وضعیت عادی، هزینه ای تحت عنوان برقراری مجدد خدمات به مبلغ(صدهزار(100000) ریال) دریافت کند و مشتری باید این هزینه را پرداخت نماید.
8-8- تغییرات. مجموعه آکو ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله مجموعه آکو را، هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری تغییردهد.
9-8- مالیات. مجموعه آکو مالیات مشمول که طبق قانون باید از مشتری بگیرد را، از مشتری طلب خواهد کرد و مشتری باید بپردازد. مشتری منفرداً مسوول پرداخت مالیات‌های قانونی خود است.
9- انصراف
1-9- تمدید خودکار. به محض دریافت فرم سفارش از طرف مشتری به مجموعه آکو، مشتری متعهد به اجرای مفاد این سند خواهد شد و تصور مجموعه آکو این خواهد بود که مشتری مفاد این سند را پذیرفته است. مفاد این سند و در صورت وجود، سایرقراردادهای خدمات بین مشتری و مجموعه آکو، به محض رسیدن به پایان مهلت دوره صورتحساب به طور خودکار تمدید خواهد شد، مگر آنکه مشتری به نحو مشخصی “درخواست انصراف” دهد.
2-9- درخواست انصراف. “درخواست انصراف”، به معنی درخواست مشتری، با توجه به مفاد این سند، ازمجموعه آکو برای توقف خدمات مجموعه آکو برای یک حساب کاربری مشتری می‌باشد. برای اینکه درخواست انصراف مشتری معتبر باشد و مجموعه آکو به آن ترتیب اثر دهد، مشتری باید موارد زیر را در درخواست انصراف خود رعایت کند:
1-2-9- بر پایه ماهانه. اگر پرداختهای مشتری به صورت ماهانه انجام می‌شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان(که نشانی آن در وب سایت مجموعه آکو موجود است)، تحویل گردد. مشتری همچنین می‌تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن 88926503 در ساعات 8 صبح الی 16:30 بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به مجموعه آکو اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت 16:30 بعد از ظهر آخرین روز کاری یک ماه انجام شود تا درخواست انصراف از پایان آن ماه بررسی گردد و حساب کاربری مشتری برای ماه بعد تمدید نگردد و گرنه مجموعه آکو به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای ماه بعد یا دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به مجموعه آکو می‌دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.
2-2-9- بر پایه غیر ماهانه. اگر پرداختهای مشتری به صورت غیر ماهانه(سه(3) ماهه، شش(6) ماهه، دوازده(12) ماهه، یا هر تعداد دیگری ماه) انجام می‌شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان(که نشانی آن در وب سایت مجموعه آکو موجود است)، تحویل گردد. مشتری همچنین می‌تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن 88926503 در ساعات 8 صبح الی 16:30 بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به مجموعه آکو اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت 16:30 بعد از ظهر، پانزده (15) روز قبل از فرارسید دوره صورتحساب جدید، انجام شود تا درخواست انصراف از پایان دوره صورتحساب جاری بررسی گردد و حساب کاربری مشتری برای دوره صورتحساب بعد تمدید نگردد و گرنه مجموعه آکو به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به مجموعه آکو می‌دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.
3-9- پرداخت کامل صورتحساب. حساب کاربری مشتری باید به صورت تمام و کمال قبل از هر گونه درخواست انصرافی پرداخت گردد.
4-9- تضمین 30 روزه برگشت پول. مجموعه آکو در مورد برگشت سی(روزه) حداقل 75 درصد پول به مشتری تضمین می‌دهد. اگر مشتری از خدمات مجموعه آکو راضی نباشد، ظرف مدت سی(30) روز نخست، می‌تواند درخواست عودت فی پرداختی خود را نماید. دوره سی(30) روزه نخست آغاز خدمات مجموعه آکو به مشتری محاسبه می‌گردد. فی دریافتی برای نصب و راه‌اندازی، استفاده بیشتر و فی ثبت دامنه، فی ماه نخست خدمات سرور مجازی، و فی مجوزهای صادر شده اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) قابل عودت نیستند.
10 – آدرس IP ها
مجموعه آکو مالکیت و کنترل همه آدرس IP‌هایی که به مشتری تخصیص می‌دهد را، در اختیار دارد، مجموعه آکو این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا هر زمان به صلاحدید مجموعه آکو منفرداً، آدرس IP ها را حذف کند یا تغییردهد.
11- حقوق معنوی
1-11- وب سایت مجموعه آکو. مشتری نباید بدون اجازه کتبی مجموعه آکو، همه یا بخشی از محتویات وب سایت مجموعه آکو را(شامل بخش فروش و بازاریابی) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.
2-11- نشان تجاری و حق مؤلف. مشتری نباید بدون اجازه کتبی مجموعه آکو، نشان تجاری مجموعه آکو، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به  مجموعه آکو تعلق دارد را، استفاده نماید.
3-11- جلوه نادرست. مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با مجموعه آکو را به صورت نادرست جلوه دهد و تلاش کند، خود را در جایگاه مجموعه آکو جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان مجموعه آکو است.
12- حریم شخصی مشتری
مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، مجموعه آکو همه اطلاعات و داده‌های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که موارد اضطراری،حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، مجموعه آکو ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد.  مشتری همچنین می‌پذیرد که مجموعه آکو ممکن است اطلاعات مشتری را به مجموعه آکو مادر خود برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات مجموعه آکو، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهاد‌های خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد.  مشتری درک می‌کند، می‌پذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب می‌شود و مجموعه آکو هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.
13- واگذاری و نماینده مشتری.
1-13- واگذاری. حقوق و دیون هم مشتری و هم مجموعه آکو (در اینجا ” طرفین” به آنها اطلاق می‌کنیم.) تحت مفاد این سند، جانشین ها ، مجریان و مدیران  طرفین را نیز مقید می‌کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم‌های سفارش و قراردادهای خدمات مجموعه آکو که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجزاه کتبی مجموعه آکو، واگذار یا محول کند.
2-13- طرف اصلی. مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موفقتنامه ای شامل فرم سفارش برای ثبت دامنه یا خدمات میزبانی وب بین مجموعه آکو و نماینده مشتری جاری باشد.
14- حداقل سن
1-14- تضمین مشتری. مشتری اقرار می‌کند و تضمین می‌نماید که حداقل، 18 سال سن دارد.
2-14- والد یا قیم. مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد که هر شخص که کمتر از 18 سال دارد(“صغیر”) باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود.
3-14- مسوولیت اصلی والد یا قیم. والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می‌پذیرد به عنوان مسوول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات مجموعه آکو است.
4-14- ادامه مسوولیت والد یا قیم. والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن 18 سال،همچنان به عنوان مسوول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی مجموعه آکو را داشته باشند.
5-14- پذیرش بی اعتبار(باطل و پوچ). هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از 18 سال(صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین مجموعه آکو و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که مجموعه آکو از هرگونه دِین و مسوولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات مجموعه آکو باشد، مبری است.
15- قانون حاکم
هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم‌های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات مجموعه آکو بین مشتری و مجموعه آکو، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و مجموعه آکو در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
16- فورس ماژور
مشتری درک می‌کند و می‌پذیرد و موافق است که مجموعه آکو در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم‌های سفارش و سایر قراردادهای خدمات مجموعه آکو، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل مجموعه آکو، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی( که مجموعا به آن “فورس ماژور” اطلاق می‌کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. مجموعه آکو برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.
17- ابطالیه، تغییر و اصلاحیه
هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم‌های سفارش یا هر قرارداد خدمات مجموعه آکو که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی مجموعه آکو داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
18- استقلال طرفین
هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا شراکت بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.
19- معنی و تفسیر
19- هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس.  لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است” خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.
20- معاهده کامل و انحصار
این سند، به علاوه فرم‌های سفارش و هر قرارداد خدمات مجموعه آکو، بین مجموعه آکو و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و مجموعه آکو را تشکیل می‌دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی مجموعه آکو، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی(شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی،  ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم‌های سفارش و هر قرارداد خدمات مجموعه آکو، بین مشتری و مجموعه آکو  منحصرا فقط بین مشتری و مجموعه آکو خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.
21- صوابدید قانونی
مشتری اقرار و تضمین می‌کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.